Terug

Vergaderschema

Vergaderschema

De METC NedMec hanteert geen deadline voor het indienen van post. Post wordt behandeld in volgorde van binnenkomst en zo spoedig mogelijk geagendeerd, voor zover de agenda dit toelaat. Voor een nieuw dossier ontvangt u bericht van de eerste behandeldatum.

Vergaderschema & termijnen uitklapper, klik om te openen


De METC bestaat uit drie kamers, die elk iedere 14 dagen vergaderen:

  • Kamer A O  
  • Kamer G

Kamer A O is één kamer. Een combinatie van twee kamers die alle typen dossiers (oncologiedossiers, niet-oncologiedossiers, CTR, MDR, IVDR, Embryowet, WMO, biobank combinatiedossiers) behandelen met uitzondering van CTR first-in-man-oncologiestudies en fase I-oncologie studies. Deze laatste dossiers worden enkel aan kamer O toegewezen. Kamer G toetst ander geneesmiddelenonderzoek (en zo nodig ook onderzoek met Medische Hulpmiddelen). De twee kamers toetsen zowel onderzoek met volwassenen als onderzoek met minderjarigen.

Als een onderzoekdossier eenmaal aan een kamer is toegewezen dan vindt de behandeling van o.a. reactie(s) ook in dezelfde kamer plaats.

Agendering vindt plaats op volgorde van binnenkomst.  Ieder soort onderzoek kan in beide kamers geagendeerd worden wanneer de agenda bij de andere kamer te vol wordt. Voordat een onderzoekdossier wordt geagendeerd, wordt er eerst gekeken of het compleet is. Onvolledige dossiers worden niet geagendeerd. Hierover wordt de onderzoeker per email geïnformeerd. 

Dagelijks bestuur

De algemeen voorzitter van de METC en de drie voorzitters van de twee kamers vormen samen het Dagelijks Bestuur van de METC en vergaderen elke week op woensdag.

Het Dagelijks Bestuur is namens de METC gemandateerd om besluiten te nemen die aan het Dagelijks Bestuur zijn gedelegeerd. Als de kamer heeft besloten dat er kleine wijzigingen in een onderzoekdossier nodig zijn, dan wordt het onderzoek door het Dagelijks Bestuur beoordeeld (eventueel na consultatie van een aantal commissieleden). De beoordeling door het Dagelijks Bestuur vindt plaats op dinsdag. Dit geldt ook voor amendementen, SAEs, SUSARs en overige correspondentie, tenzij behandeling in een vergadering van de kamer noodzakelijk is.

Download

Wanneer bericht over de uitslag? uitklapper, klik om te openen

Alleen bij de eerste indiening van een nieuw onderzoeksdossier ontvangt de indiener een ontvangstbevestiging met daarin informatie over:

  • aan welke kamer het onderzoek is toegewezen
  • de eerste behandeldatum
  • de eventueel aan de beoordeling verbonden kosten

Na de vergadering ontvangt u binnen 14 dagen na de vergadering het besluit van de METC of een verzoek tot wijzigen/aanvullen van het onderzoeksdossier. Deze termijn geldt ook voor stukken die door het Dagelijks Bestuur worden behandeld.

De lengte van de termijn waarbinnen de METC op uw aanvraag dient te beslissen staat vermeld in ToetsingOnline. Daar kunt u tevens de resterende dagen tot het einde van de termijn volgen. 

Tarieven voor toetsing uitklapper, klik om te openen

Deelnemende instellingen: UMC Utrecht, Prinses Máxima Centrum voor kinderoncologie en het Antoni van Leeuwenhoek

Bedankt voor uw reactie!

Heeft deze informatie u geholpen?

Graag horen we van u waarom niet, zodat we onze website kunnen verbeteren.

Deze website maakt gebruik van cookies

Deze website maakt gebruik van cookies Deze website toont video’s van o.a. YouTube. Dergelijke partijen plaatsen cookies (third party cookies). Als u deze cookies niet wilt kunt u dat hier aangeven. Wij plaatsen zelf ook cookies om onze site te verbeteren.

Lees meer over het cookiebeleid

Akkoord Nee, liever niet