Terug

Voor onderzoekers van het UMC Utrecht

Voor onderzoekers van het UMC Utrecht

Deze pagina biedt UMC Utrecht onderzoekers handreikingen en nuttige tips met betrekking tot de UMC Utrecht instellingsvereisten. U vindt hier tevens verwijzingen naar relevante pagina's van andere afdelingen binnen het UMC Utrecht.

In het UMC Utrecht dient al het medisch wetenschappelijk onderzoek vooraf aan de Kwaliteitscoördinator (KC) van de divisie te worden voorgelegd, ongeacht of het WMO-plichtig onderzoek betreft of niet. Een voorbeeld van niet WMO-plichtig medisch wetenschappelijk onderzoek is retrospectief dossieronderzoek. Neem dus altijd contact op met de KC. Contactgegevens van de KC's (intranet) kunt u hier vinden.

Nadat de KC het dossier heeft gecheckt en de divisie akkoord heeft gegeven is indiening bij de METC NedMec alleen vereist voor medisch wetenschappelijk onderzoek waarbij proefpersonen zelf betrokken zijn. Klik hier voor het instellingsbeleid.

Twee routes uitklapper, klik om te openen

  • Onderzoek is zonder twijfel WMO-plichtig: WMO-dossier naar METC;
  • Medisch wetenschappelijk onderzoek waarbij proefpersonen zelf betrokken zijn, maar dat vermoedelijk niet onder de WMO valt, of bij twijfel of de WMO van toepassing is: Formulier (niet)WMO-plichtig  indienen. Zie de pagina 'Is toetsing nodig?' voor meer informatie en het formulier. 

Aanvragen alléén indienen na een kwaliteitscheck door de Kwaliteitscoördinator Onderzoek (KC) van uw divisie. Neem altijd contact op met uw KC.

Kwaliteitscoördinator Onderzoek

De Kwaliteitscoördinatoren Onderzoek binnen de divisie zijn het eerste aanspreekpunt voor onderzoekers voor vragen over het beleid omtrent medisch wetenschappelijk onderzoek binnen het UMC Utrecht, Good Clinical Practice, wet- en regelgeving en de opzet en uitvoering van onderzoek.

Online Research Support

Informatie over onderzoek, van onderzoeksidee tot en met het afronden van onderzoek. Hierbij is onderscheid gemaakt tussen WMO-plichtig onderzoek (verrichter/deelnemend), niet-WMO-plichtig onderzoek, Biobank onderzoek, DEC en fundamenteel onderzoek.

UMC-brede onderzoeksprocedures voor mensgebonden onderzoek uitklapper, klik om te openen


Kwaliteitshandboek voor het doen van onderzoek

In dit kwaliteitshandboek is het bestaande beleid met betrekking tot het uitvoeren van onderzoek geüpdatet en op een overzichtelijke manier geordend en vormgegeven. Dat betekent veel minder zoeken op Connect.

Het handboek biedt onderzoekers en onderzoeksmedewerkers een snel en duidelijk overzicht van de stappen die per onderzoeksfase gezet moeten worden met bijbehorende werkinstructies.

Daarnaast staat in het handboek de onderzoeksorganisatie van het UMC Utrecht met daarbij de rollen en verantwoordelijkheden en hoe de kwaliteit zowel intern als extern wordt gemonitord.

Je vindt het nieuwe handboek op Connect/Onderzoek onder de tegel “Quality Manual Research

Links

Belangrijke aandachtspunten uitklapper, klik om te openen

Onderzoek met geneesmiddelen

Onderzoek met medische hulpmiddelen

In het UMC Utrecht kunt u contact opnemen met het Cluster Medische Technologie & Klinische Fysica. 

Voor meer informatie over steriele medische hulpmiddelen kunt u contact opnemen met de deskundige steriele medische hulpmiddelen, de heer De Geus ( jgeus2@umcutrecht.nl of DSMH@umcutrecht.nl ).

Bij vragen over het cluster MTKF en vragen over medische hulpmiddelen in een klinisch wetenschappelijk onderzoek, kunnen UMC Utrecht onderzoekers een email sturen aan MTKF@umcutrecht.nl.

Hulp bij schrijven, opzetten van onderzoek (ethiek, statistiek & methodologie ed.)

Privacy en persoonsgegevens

Meer informatie over de verwerking van persoonsgegevens kunt u vinden op de intranetpagina van 'Privacy en informatiebeveiliging'. Tevens vindt u daar de contactgegevens van de Functionaris Gegevensbescherming van het UMC Utrecht.

Onderzoeksdossier en instellingsdocumenten uitklapper, klik om te openen

E1/E2. Model bijlage A bij DCRF-model PIF: locatie specifieke informatie

G1/G2. Proefpersonen- en aansprakelijkheidsverzekering

K3. Template Clinical Trial Agreement

Biobank in UMC Utrecht uitklapper, klik om te openen

Deelbiobanken, uitgifte en gebruik lichaamsmateriaal

De regels voor het opzetten van biobanken en gebruik van lichaamsmateriaal voor wetenschappelijk onderzoek zijn vastgelegd in het reglement Biobanking UMC Utrecht. Toetsing van beide activiteiten vindt vooraf plaats door de Toetsingscommissie Biobanken (TCBio).

Biobank bij een WMO dossier - combidossier

Binnen een WMO plichtig onderzoek, voorgelegd aan de METC ter toetsing aan de WMO, kan sprake zijn van lichaamsmateriaal van patiënten van het UMC Utrecht, dat zal worden bewaard voor toekomstig, nog onbekend onderzoek. Als dit het geval is, dan wordt dit biobank onderdeel van het dossier door de METC op verzoek van de Toetsingscommissie Biobanken (TCBio) getoetst aan het Kaderreglement Biobanken van het UMC Utrecht.

Link

UMC Utrecht deelnemend centrum uitklapper, klik om te openen

Welke stappen moeten worden doorlopen om het UMC Utrecht als deelnemend centrum toe te voegen aan een onderzoek dat door de METC NedMec of een andere METC is/wordt beoordeeld?

Onderzoek naar gentherapie/geneesmiddel met GGO

Voor onderzoek naar gentherapie/geneesmiddel met GGO dat binnen het UMC Utrecht wordt uitgevoerd geldt een afwijkende procedure. Voor meer informatie raadpleeg uw kwaliteitscoordinator onderzoek.

Gelieve bij uw verzoek aan de Raad van Bestuur naast het besluit van de toetsende commissie tevens een afschrift mee te zenden van de verleende vergunning.

Meer over onderzoek naar gentherapie of een geneesmiddel met GGO

Deelnemende instellingen: UMC Utrecht, Prinses Máxima Centrum voor kinderoncologie en het Antoni van Leeuwenhoek

Bedankt voor uw reactie!

Heeft deze informatie u geholpen?

Graag horen we van u waarom niet, zodat we onze website kunnen verbeteren.

NedMec maakt gebruik van cookies

Deze website maakt gebruik van cookies Deze website toont video’s van o.a. YouTube. Dergelijke partijen plaatsen cookies (third party cookies). Als u deze cookies niet wilt kunt u dat hier aangeven. Wij plaatsen zelf ook cookies om onze site te verbeteren.

Lees meer over het cookiebeleid