Deze website maakt gebruik van cookies

Deze website toont video’s van o.a. YouTube. Dergelijke partijen plaatsen cookies (third party cookies). Als u deze cookies niet wilt kunt u dat hier aangeven. Wij plaatsen zelf ook cookies om onze site te verbeteren. Deze gegevens worden niet aan derden verstrekt. Lees meer over het cookiebeleid.

Nieuwsoverzicht

SAMENWERKING METC / COLLABORATION MREC

Het UMC Utrecht en het Prinses Máxima Centrum voor kinderoncologie gaan samenwerken op het gebied van toetsing van medisch-wetenschappelijk onderzoek. Beide organisaties gaan hun krachten bundelen in één gezamenlijke Medisch Ethische Toetsingscommissie (METC), die per 1 januari 2019 verder zal gaan onder de naam METC Utrecht.

Lees meer…

AVG: DE INFORMATIEBRIEF HOEFT NIET TE WORDEN AANGEPAST VOOR LOPEND ONDERZOEK

Zoals op de website van de CCMO is aangegeven is het in de meeste gevallen niet nodig om de informatiebrief te amenderen in verband met de AVG (zie http://www.ccmo.nl/nl/algemene-verordening-gegevensbescherming). Dat heeft ook de voorkeur.

Lees meer…

NIEUWE VERSIE MODEL PROEFPERSONENINFORMATIE BESCHIKBAAR

Er is een nieuwe versie van het Model proefpersoneninformatie beschikbaar (mei 2018). De belangrijkste wijziging betreft paragraaf 10 over het gebruik en bewaren van gegevens en lichaamsmateriaal. De directe aanleiding hiervoor is het van toepassing worden van de Algemene Verordening Gegevensbescherming (AVG) per 25 mei 2018.

Lees meer…

PILOT GENEESMIDDELENONDERZOEK

Ter voorbereiding op nieuwe Europese verordening geneesmiddelenonderzoek (EU nr 536/2014) is er in Nederland een pilot gaande waarin een aantal METC’s en de CCMO oefenen met de werkwijze die onder deze verordening zal gelden. De METC van het UMC Utrecht doet mee aan deze pilot.

Lees meer…

GEVOLGEN OPHEFFEN INTERNE UMCU POST

Met ingang van 8 januari 2018 is de interne poststroom opgeheven. Dit heeft de volgende consequenties de post van en naar de METC.

Lees meer…

NIEUWE TARIEVEN VOOR TOETSING

De tarieven voor toetsing van onderzoek door de METC van het UMC Utrecht wijzigen met ingang van 1 januari 2018 (datum ontvangst documenten bij de METC). Tot eind februari 2018 kan zowel de oude als de nieuwe versie van de aanbiedingsbrief gebruikt worden.

Lees meer…

WIJZIGING TARIEVEN VOOR DE TOETSING VAN EXTERN ONDERZOEK

Voor onderzoek met een verrichter buiten het UMC Utrecht (firma’s of andere instellingen) gelden vanaf 1 januari 2018 andere tarieven. Nader bericht volgt.

Lees meer…

WMO AANGEPAST PER 1 MAART 2017

Met ingang van 1 maart 2017 zal de gewijzigde Wet medisch-wetenschappelijk onderzoek met mensen (WMO) in werking treden.

Lees meer…

NIEUWE METC MODEL AANBIEDINGSBRIEF ONLINE

Al geruime tijd is er een nieuwe METC model aanbiedingsbrief online die gebruikt dient te worden bij indieningen voor een beoordeling aan de WMO. In de nieuwe versie van de model aanbiedingsbrief is nu ook ruimte opgenomen ten behoeve van informatie aangaande het degeblindeerd melden van SAE/SUSARs bij een geblindeerd onderzoek. Tevens kan worden aangegeven of er sprake is van een combi-dossier (biobank. De nieuwe model aanbiedingsbrief is te downloaden via de pagina https://www.umcutrecht.nl/nl/Subsites/Medisch-Ethische-Toetsingscommissie/Onderzoeksdossier-formulieren

Lees meer…

WIJZIGING VAN DE PROEFPERSONENVERZEKERAAR VAN HET UMC UTRECHT MET INGANG VAN 1 JULI 2016

Wijziging van de proefpersonenverzekeraar van het UMC Utrecht (voorheen verzekerd via Marketform) met ingang van 1 juli 2016 via CNA. Dit betreft dus WMO plichtig onderzoek waarover het positief besluit valt na 1 juli 2016 (primaire toetsing), waarvan het UMC Utrecht de verrichter is en waarbij ontheffing van de verplichting tot proefpersonenverzekering, niet aan de orde is.

Lees meer…
Naar boven