Deze website maakt gebruik van cookies

Deze website toont video’s van o.a. YouTube. Dergelijke partijen plaatsen cookies (third party cookies). Als u deze cookies niet wilt kunt u dat hier aangeven. Wij plaatsen zelf ook cookies om onze site te verbeteren. Deze gegevens worden niet aan derden verstrekt. Lees meer over het cookiebeleid.

Biobank in UMC Utrecht

Binnen een WMO plichtig onderzoek, voorgelegd aan de METC ter toetsing aan de WMO, kan sprake zijn van lichaamsmateriaal van patiënten van het UMC Utrecht, dat zal worden bewaard voor toekomstig,  nog onbekend onderzoek. Als dit het geval is, dan wordt dit biobank onderdeel van het dossier door de METC op verzoek van de Toetsingscommissie Biobanken (TCBio) getoetst aan het Kaderreglement Biobanken van het UMC Utrecht.

N.B.: Graag daarbij duidelijk aangeven of er extra materiaal wordt afgenomen voor biobankdoeleinden (combi-dossier) of dat het uitsluitend materiaal betreft dat overblijft van het WMO onderzoek.

Link

 Informatiebrief bij biobank onderzoek

De informatiebrief voor het WMO-plichtige onderzoek en de informatie over het biobank onderdeel kunnen gecombineerd worden tot één informatiebrief voor proefpersonen. Bij een combidossier valt te overwegen of een separate Informatiebrief en toestemmingsformulier voor het Biobankdeel wenselijk is.

Aanvullende passages voor Informatiebrief bij biobank-onderzoek

Naast informatie over het verzamelen, bewaren ( waar, hoelang) en de globale beschrijving van het doel van het toekomstig gebruik, gelieve waar van toepassing, onderstaande passages te verwerken in de Informatiebrief (veelal bij kopje 10):

Toetsing uitgifte lichaamsmateriaal Biobank
Voordat specifiek wetenschappelijk onderzoek met uw lichaamsmateriaal en/of gegevens mag worden uitgevoerd moet hiervoor eerst goedkeuring worden verkregen van de onafhankelijke Toetsingscommissie Biobanken.

Terugtrekking uit Biobank
Mocht u, nadat u het toestemmingsformulier hebt getekend, toch besluiten dat u liever niet meer wilt deelnemen aan deze biobank dan kunt u dit aangeven op het bijgevoegde intrekkingsformulier*.

Bevindingen uit Biobank
Bevindingen die voor u van belang zijn.
Het is in uitzonderlijke gevallen mogelijk dat er tijdens een onderzoek, waarbij uw medische gegevens en/of uw materiaal zijn gebruikt, iets wordt ontdekt dat ook voor u van belang kan zijn. Een dergelijke bevinding zal aan de door de Raad van Bestuur ingestelde onafhankelijke commissie worden gemeld. Deze commissie zal alle ter zake doende belangen wegen en op basis daarvan, in overleg met de behandelend arts en of uw huisarts, en het medisch afdelingshoofd van de Afdeling <naam afdeling invullen>, beslissen of de bevinding wel of niet gemeld zal worden aan u door de behandelend arts. Als u niet geïnformeerd wil worden over bevindingen die voor u van belang zijn dan kunt u niet deelnemen aan deze biobank.

Intrekkingsformulier bij informatiebrief voor proefpersonen 

Gelieve het intrekkingsformulier als bijlage toe te voegen aan de Informatiebrief. Het intrekkingsformulier is te downloaden via de link hier rechts op de pagina.

Download

Registratie formulier Deelbiobank

Gelieve bij een combidossier het registratie formulier Deelbiobank toe te voegen, dat is te vinden via de link hier rechts op de pagina.

Download

Naar boven