Terug

Over de METC

Over de METC

De METC Utrecht is een professionele medisch-ethische toetsingscommissie waar het UMC Utrecht en het Prinses Máxima Centrum aan verbonden zijn.

Wij beschikken over een brede expertise waardoor wij in staat zijn om alle soorten medisch wetenschappelijk onderzoek snel en goed te beoordelen. De METC Utrecht beschikt over zeer ervaren leden vanuit de verschillende disciplines. Dit stelt ons in staat om de meest complexe trials te kunnen beoordelen. De METC Utrecht heeft daarnaast specifieke expertise voor toetsing van onderzoek bij kinderen en een unieke positie op het gebied van kinderoncologie.

Wij hechten aan een persoonlijke relatie met onderzoekers, en nodigen hen uit om hun onderzoek toe te lichten in de commissievergadering. We werken toekomstgericht en zijn klaar voor de aanstaande wijzigingen in het internationaal beoordelen van geneesmiddelen- en medische hulpmiddelen studies. Onze gemiddelde netto beoordelingstermijn is 44 dagen en is daarmee korter dan de gemiddelde netto beoordelingstermijn van andere METC’s die 52 dagen bedraagt. De COVID-19 dossiers hebben wij beoordeeld in gemiddeld 15 dagen.

Door onze landelijke werkkring toetsen wij niet alleen voor onderzoekers in de aangesloten instellingen, maar ook voor diverse andere onderzoekers en(overheids-)instellingen in de gezondheidszorg.

Wat is een METC? uitklapper, klik om te openen

Onderzoek dat onder de Wet medisch-wetenschappelijk onderzoek met mensen (WMO) valt, moet worden beoordeeld door een onafhankelijke commissie van deskundigen. Zonder een positief oordeel van deze commissie mag het onderzoek niet starten.

Er zijn twee soorten toetsingscommissies:

 • de CCMO
 • erkende METC’s

De erkende METC’s en de CCMO zijn zelfstandige bestuursorganen (ZBO’s, zie ook Kaderwet zelfstandige bestuursorganen). Dit betekent dat zij gerechtigd zijn om voor de burger bindende besluiten (in dit geval WMO-oordelen) te nemen. Een niet-erkende METC is geen ZBO en mag geen WMO-oordelen geven.

De wet bepaalt of onderzoek door de CCMO of door een erkende METC moet worden beoordeeld. Dit is vastgelegd in de Wet medisch-wetenschappelijk onderzoek met mensen en het Besluit Centrale Beoordeling. In de praktijk beoordelen de erkende METC’s de meeste onderzoeksprotocollen.

Reglement en klachtenregeling uitklapper, klik om te openen

De METC heeft haar reglement opgesteld conform het CCMO model.

Download

Reglement METC 2018

Klachtenregeling METC 2018

Ledenlijst van de METC uitklapper, klik om te openen

Voor dossiervorming wordt vaak een ledenlijst gevraagd. Op de website van de CCMO vindt u de meest recente ledenlijst van de METC.

Onderzoekers kunnen die ledenlijst gebruiken en samen met onderstaande verklaring en het METC-reglement toevoegen aan het onderzoeksdossier.

"METC-leden mogen alleen bij de METC-besluitvormingsprocedure betrokken worden indien ze onafhankelijk zijn van de onderzoeker van het te toetsen onderzoek. Daarom wordt aan het begin van iedere METC-vergadering gevraagd of een van de aanwezigen betrokken is bij een te beoordelen onderzoeksdossier. Het METC-secretariaat notuleert wie in de vergadering aanwezig is en wie bij welk onderzoek betrokken is. Ook wordt genotuleerd dat een betrokkene de vergadering verlaat gedurende de bespreking van het betreffende onderzoek. Daarnaast wordt in de METC database iedere betrokkenheid van leden geregistreerd. De METC handelt met deze werkwijze volgens haar Standard Operating Procedure en GCP 3.2.1."

Op de website van de CCMO vindt u de meest recente ledenlijst van de METC.

Jaarverslag van de METC uitklapper, klik om te openen

"Voor u ligt het recentste jaarverslag van de Medisch Ethische Toetsingscommissie Utrecht. Hierin vindt u de belangrijkste getallen die ons werk reflecteren, zoals het aantal beoordelingen van WMO dossiers (101), het aantal wel/niet-WMO afwegingen (499) en de gemiddelde toetsingstermijn (44,3 dagen). In grote lijnen komen deze overeen met voorgaande jaren.

Het afgelopen jaar was bijzonder. Ten eerste is de METC UMC Utrecht verder gegaan onder de naam METC Utrecht per 1 januari 2019. De bundeling van krachten tussen UMC Utrecht en het Prinses Máxima Centrum voor kinderoncologie is duidelijk geworden door deelname van leden van beide ziekenhuizen in onze METC, toetreding van professor Michel Zwaan tot het Dagelijks Bestuur en toezicht door beiden Raden van Bestuur middels de Commissie van Toezicht."

Download

Ons secretariaat

Het secretariaat van de METC wordt gevoerd door de afdeling Toetsing Onderzoek van het UMC Utrecht en wordt door bemensd door de volgende medewerkers:

 • M.J. (Marion) Berk-van der Linden, Administratief medewerker
 • mr. N.M. (Nina) Beusmans, Senior Procedurecoördinator METC
 • drs. R.P. (Rutger) Chorus, Senior Procedurecoördinator METC en Toetsingscommissie Biobanken
 • mr. A.M. (Annemiek) van den Dries, Procedurecoördinator METC 
 • R.G. (Rashieda) Jahangier, Ambtelijk Secretaris METC (kamer M)
 • dr. W.A. (Antoinette) Groenewegen, Ambtelijk Secretaris METC en Toetsingscommissie Biobanken
 • drs. S. (Solange) Levison-van der Linden, Ambtelijk Secretaris METC (kamer D)
 • drs. M.D. (Myriam) van de Loo-Waller, Ambtelijk Secretaris METC
 • dr. I.M. (Ingrid) Schut, Procedurecoördinator METC a.i.
 • P.B. (Pauline) de Vries, Secretaresse
 • mr. S. (Saskia) de Weerd, Hoofd afdeling Toetsing Onderzoek

Zie de 'Contact'-pagina voor contactinformatie.

Deelnemende instellingen: UMC Utrecht en het Prinses Máxima Centrum voor kinderoncologie

Bedankt voor uw reactie!

Heeft deze informatie u geholpen?

Graag horen we van u waarom niet, zodat we onze website kunnen verbeteren.

METC maakt gebruik van cookies

Deze website maakt gebruik van cookies Deze website toont video’s van o.a. YouTube. Dergelijke partijen plaatsen cookies (third party cookies). Als u deze cookies niet wilt kunt u dat hier aangeven. Wij plaatsen zelf ook cookies om onze site te verbeteren.

Lees meer over het cookiebeleid