Terug

Biobank in UMC Utrecht

Biobank in UMC Utrecht

Binnen een WMO plichtig onderzoek, voorgelegd aan de METC ter toetsing aan de WMO, kan sprake zijn van lichaamsmateriaal van patiënten van het UMC Utrecht, dat zal worden bewaard voor toekomstig,  nog onbekend onderzoek. Als dit het geval is, dan wordt dit biobank onderdeel van het dossier door de METC op verzoek van de Toetsingscommissie Biobanken (TCBio) getoetst aan het Kaderreglement Biobanken van het UMC Utrecht.

N.B.: Graag daarbij duidelijk aangeven of er extra materiaal wordt afgenomen voor biobankdoeleinden (combi-dossier) of dat het uitsluitend materiaal betreft dat overblijft van het WMO onderzoek.

Link

Informatiebrief bij biobank onderzoek uitklapper, klik om te openen

De informatiebrief voor het WMO-plichtige onderzoek en de informatie over het biobank onderdeel kunnen gecombineerd worden tot één informatiebrief voor proefpersonen. Bij een combidossier valt te overwegen of een separate Informatiebrief en toestemmingsformulier voor het Biobankdeel wenselijk is.

Aanvullende passages voor Informatiebrief bij biobank-onderzoek uitklapper, klik om te openen

Naast informatie over het verzamelen, bewaren ( waar, hoelang) en de globale beschrijving van het doel van het toekomstig gebruik, gelieve waar van toepassing, onderstaande passages te verwerken in de Informatiebrief (veelal bij kopje 10):

Toetsing uitgifte lichaamsmateriaal Biobank

Voordat specifiek wetenschappelijk onderzoek met uw lichaamsmateriaal en/of gegevens mag worden uitgevoerd moet hiervoor eerst goedkeuring worden verkregen van de onafhankelijke Toetsingscommissie Biobanken.

Terugtrekking uit Biobank

Mocht u, nadat u het toestemmingsformulier hebt getekend, toch besluiten dat u liever niet meer wilt deelnemen aan deze biobank dan kunt u dit aangeven op het bijgevoegde intrekkingsformulier*.

Bevindingen uit Biobank

Bevindingen die voor u van belang zijn.
Het is in uitzonderlijke gevallen mogelijk dat er tijdens een onderzoek, waarbij uw medische gegevens en/of uw materiaal zijn gebruikt, iets wordt ontdekt dat ook voor u van belang kan zijn. Een dergelijke bevinding zal aan de door de Raad van Bestuur ingestelde onafhankelijke commissie worden gemeld. Deze commissie zal alle ter zake doende belangen wegen en op basis daarvan, in overleg met de behandelend arts en of uw huisarts, en het medisch afdelingshoofd van de Afdeling <naam afdeling invullen>, beslissen of de bevinding wel of niet gemeld zal worden aan u door de behandelend arts. Als u niet geïnformeerd wil worden over bevindingen die voor u van belang zijn dan kunt u niet deelnemen aan deze biobank.

Intrekkingsformulier bij informatiebrief voor proefpersonen uitklapper, klik om te openen

Gelieve het intrekkingsformulier als bijlage toe te voegen aan de Informatiebrief. Het intrekkingsformulier is hieronder te downloaden.

Download

Registratie formulier Deelbiobank uitklapper, klik om te openen

Gelieve bij een combidossier het registratie formulier Deelbiobank toe te voegen, hieronder te downloaden.

Download

Alleen toegankelijk via Connect.

Deelnemende instellingen: UMC Utrecht en het Prinses Máxima Centrum voor kinderoncologie

Bedankt voor uw reactie!

Heeft deze informatie u geholpen?

Graag horen we van u waarom niet, zodat we onze website kunnen verbeteren.